Via www.werkenbijclimateforlife.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Climate for life van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Climate for life allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Climate for life. 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik of het bezoeken van www.werkenbijclimateforlife.nl krijgen wij de volgende informatie: 

 • NAW-gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • CV 
 • Emailadres
 • IP-adressen
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht. 

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die gegevens alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. 

Contactformulier, indienen sollicitatie en job alert 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij 12 maanden nadat de vragen of verzoeken zijn afgehandeld met als doel het behandelen van uw vraag en/of verbeteren van onze dienstverlening. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Cookies

Op www.werkenbijclimateforlife.nl gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Climate for life gebruikt de cookies om: 

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies); 
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies). 

Wanneer u de website van Climate for life voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat als u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Climate for life behoudt het recht om cookies in te zetten wanneer u expliciet geen toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Dit wordt toegepast wanneer u doorklikt op onze website(s) zonder op Accepteren te klikken. 

In de cookiemelding bij uw eerste bezoek kunt u raadplegen welke actuele cookie worden bijgehouden en om welke reden. 

Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u ons toestemming om alle of de door u gekozen cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. 

In- en uitschakelen van cookies 

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies 

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

Beveiliging

Climate for life neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Climate for life persoonsgegevens verwerken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U heeft de volgende rechten: 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Intrekken van toestemming; 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
 • Overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Contactgegevens

Climate for life 
Admiraal de Ruyterstraat 2 
3115 HB Schiedam 
T: (088) 427 5642 
E: gegevensbescherming@climateforlife.nl